Ημερολόγιο    Ο Καιρός

Οδηγίες σύνδεσης και αναζήτησης στον OPAC κατάλογο

Συνδεθείτε με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο (OPAC), για να εντοπίσετε τη βιβλιογραφία που σας ενδιαφέρει. Η διαδικασία της επιλογής βάσεων δεδομένων είναι το σημείο εκκίνησης για την αναζήτηση σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφοριών. 

Τσεκάροντας το πλαίσιο ελέγχου  που βρίσκεται πριν από την ονομασία κάθε βάσης και πατώντας το κουμπί Επιλογή συνδέεστε αυτόματα με τις επιλεγμένες βάσεις δεδομένων και μπορείτε να προχωρήσετε στη διαδικασία της αναζήτησης.

Σε περίπτωση που η σύνδεση δεν
επιτευχθεί επιλέξτε την Επιλογή Βάσεων Δεδομένων και τσεκάρετε το πλαίσιο ελέγχου  που βρίσκεται πριν από την ονομασία κάθε βάσης και πατώντας το κουμπί Επιλογή συνδέεστε αυτόματα με τις επιλεγμένες βάσεις δεδομένων.

Ο μέγιστος αριθμός των Βάσεων δεδομένων στις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες ταυτόχρονα είναι 3.

Για αναζήτηση στη βάση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίου Αθανασίου επιλέξτε τον αριθμό 40.

     Για σύνδεση στον OPAC πατήστε εδώ

   Αλλαγή ωραρίου
Νεο διαμορφωμένο ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
Ταξίδι στον κόσμο των βιβλίων
Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους
 

Διαβάστε όλα τα νέα μας